Bài tập trắc nghiệm Hình học 12

Giá bán: 42.000đ

  • Tác giả: Đặng Hùng Thắng
  • NXB: Giáo dục Việt Nam
- +

Theo phương án tổ chức kì thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2017, các bài thi Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Đây là sự điều chỉnh lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức và nội dung đề thi THPT quốc gia, sự điều chỉnh này tác động trực tiếp đến việc tổ chức dạy – học, tài liệu dạy – học của cả giáo viên và học sinh.
Để các thầy cô, các em học sinh THPT có tài liệu ôn thi và ôn luyện hàng ngày chuẩn bị tốt cho kì thi THPT quốc gia, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách Bài tập trắc nghiệm THPT gồm các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.
Cấu trúc của bộ sách Bài tập trắc nghiêm môn Toán bám sát từng chương, từng bài học của sách giáo khoa Toán hiện hành, gồm 6 cuốn:

Bài tập trắc nghiệm Đại số 10.

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 12.

    Cấu trúc của mỗi bài học gồm 3 phần:
A. Kiến thức cần nhớ
B. Một số ví dụ
C. Bài tập
Hệ thống các câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học được phân hóa theo bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, trong đó các bài tập cơ bản chiếm khoảng 70%, các bài tập nâng cao chiếm khoảng 30%. Cuối mỗi chương có bài tập ôn tập chương. Ngoài ra, trong sách còn giới thiệu các đề kiểm tra định kì được biên soạn dưới dạng bài tập trắc nghiệm để học sinh ôn luyện nhằm đạt kết quả cao khi kiểm tra định kì, đồng thời giúp các em làm quen với dạng đề thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cuối sách là phần Đáp án – Hướng dẫn giải, phần này gồm đáp án của tất cả các câu hỏi, bài tập và hướng dẫn giải những câu hỏi, bài tập khó, kèm theo những lưu ý cần thiết để giúp học sinh tích lũy kinh nghiệm, hình thành phương pháp giải bài tập.
Đây là bộ sách tham khảo rất bổ ích và thiết thực, phục vụ trực tiếp việc day – học hàng ngày của giáo viên và học sinh. Các thầy cô giáo có thể lựa chọn các bài tập trong sách này làm các ví dụ khi giảng dạy trên lớp và giao bài tập về nhà để học sinh luyện tập sau mỗi bài học trên lớp. Các em học sinh có thể sử dụng sách này để tự luyện tập sau khi đã nắm được những kiến thức cơ bản của mỗi bài học, mỗi chương trong sách giáo khoa.